Templates by BIGtheme NET
350-018 | C4040-250 | 810-403 | 810-401 | 70-486 | 200-310 | 300-101 | 400-201 | 70-347 | ADM-201 | 300-208 | EX200 | 400-051 | 70-461 | MB2-707 | 300-070 | 200-120 | 200-120 | 300-320 | 300-115 | 400-101 | 70-346 | 70-480 | 300-075 | 210-060 | SY0-401 | M70-201 | HP0-S41 | 100-101 | MB2-702 | 101 | 70-488 | 70-488 | MB2-701 | CISSP | 640-554 | AWS-SysOps | AWS-SysOps | N10-006 | CCD-410 | 210-260 | MB5-705 | 70-483 | 810-401 | 70-486 | 200-310 | 300-101 | 400-201 | 70-347 | ADM-201 | 300-208 | EX200 | 400-051 | 70-461 | MB2-707 | 300-070 | 200-120 | 300-320 | 300-115 | 400-101 | 350-018 |, C4040-250 |, 810-403 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 640-554 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, MB5-705 |, 70-483 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |,

Skim syariah KWSP kekal objektif tambah nilai simpanan

KUALA LUMPUR: Skim pelaburan patuh Syariah sepenuhnya atau “Simpanan Syariah”, yang akan dilaksanakan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) tahun depan, tidak mengguna pakai perbankan konvensional dalam portfolio pelaburannya.

Bagaimanapun, strategi pelaburannya masih berpandukan model Alokasi Aset Strategik (SAA), dengan objektif untuk melindungi dan meningkatkan nilai simpanan pesaraan ahli, kata dana persaraan itu menerusi satu kenyataan.

Pelaksanaan skim pelaburan patuh Syariah sepenuhnya ini bukan baharu kepada KWSP memandangkan selama ini dana pesaraan itu mematuhi dasar pelaburan dan garis panduan beretika yang melarangnya daripada melabur dalam sektor yang menggalakkan perjudian, mengeluar dan mengedar senjata untuk peperangan, menghasilkan dan mempromosikan alkohol selain aktiviti yang mempromosi hiburan tidak berlandaskan Syariah.

Selain itu, KWSP tidak melabur di negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Malaysia.

KWSP juga berkata kadar dividen bagi Simpanan Syariah akan berasaskan prestasi sebenar pelaburan patuh Syariah yang dibuat oleh dana itu.

Mengenai perbandingan antara simpanan syariah yang ditawarkan oleh Tabung Haji (TH), KWSP berkata skim baharu itu mempunyai konsep yang sama.

Operasi serta pengurusan pelaburan tertakluk kepada prinsip Islam serta berlandaskan garis panduan yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah masing-masing.

Namun objektif penubuhan KWSP dan TH adalah berbeza.

Lembaga Tabung Haji berperanan sebagai pengelola dana jemaah haji dan mengurus aktiviti haji, manakala KWSP menyediakan faedah persaraan kepada ahli.

Pada masa yang sama, strategi dan objektof pelaburan KWSP berbeza daripada TH, termasuk kadar dividen.

Oleh itu, perbandingan secara langsung antara kadar dividen KWSP dan TH atau dana lain, tidak bersesuaian memandangkan setiap dana mempunyai objektif, strategi dan risiko yang berbeza.

KWSP merupakan organisasi keselamatan sosial yang bertanggungjawab untuk menjaga simpanan hari tua ahli.

Justeru, strategi pelaburan KWSP, yang disokong oleh rangka kerja pengurusan risiko pelaburan yang menyeluruh, memberi penekanan ke atas pelaburan berhemah, berisiko rendah dan mampu menyediakan pulangan stabil jangka panjang.

Simpanan Syariah KWSP dijadual dilancarkan pada Januari 2017, dengan saiz dana permulaan sebanyak RM100 bilion.

Permohonan untuk skim baharu ini akan dibuka kepada kesemua pencarum KWSP yang memilih untuk akaunnya diurus dan dilaburkan mengikut prinsip Islam.

Pengenalan skim baharu ini adalah selari dengan arah tuju masa depan KWSP yang bermatlamat untuk menawarkan produk mengikut permintaan ahli.

Dana KWSP kini mematuhi sepenuhnya ESG (alam sekitar, sosial dan tadbir urus) dan 45% daripada dananya sudah pun patuh Syariah.

Sebagai dana pencen terbesar di Malaysia, KWSP tidak akan melantik pasukan pengurusan yang berbeza untuk mengurus skim baharu ini.

Pengurusan sedia akan mengurus “Simpanan Syariah’, dengan rangka kerja tadbir urus Syariah akan diwujudkan yang meliputi Jawatankuasa Penasihat Syariah dan fungsi-fungsi pemantuhan Syariah yang ditetpkan oleh Lembaga Pengarah bagi memastikan operasi dan aspek pelaburan “Simpanan Syariah” diurus berlandaskan prinsip Syariah.

Sumber : http://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2016/07/25/skim-syariah-kwsp-kekal-objektif-tambah-nilai-simpanan/